Целта на проектот е да ги процени ефектите од економските, социјалните и дел од развојните политики кои ќе ги предложат политичките партии во нивните изборни програми за парламентарните избори 2020, преку користење на МК-МОД Микросимулациски модел за даноци и социјални надоместоци.

 

Донатор: Civica Mobilitas (делумно финансирање)

Времетраење: Декември 2019 – Јули 2020

 

Recommended Posts