Нова брошура за жените земјоделки

Брошурата „Зајакнување на жените во земјоделството“ ги претставува мерките што се на располагање за подигнување на животниот стандард и продуктивноста на жените земјоделки, што е особено важно во време на Ковид-19 криза.

Научен труд во Eastern European Economics

Нашите Благица Петрески и Деспина Туманоска, и членот на Советодавниот одбор Хорхе Давалос, објавија научен труд во меѓународното рецензирано списание Eastern European Economics (импакт фактор на Web of science 0.854).

Finance think на конференција за државна помош во Подгорица

Finance Think учествува на меѓународната конференција „Преговори во областа на политика на конкуренција и државна помош: Научени лекции и идни предизвици“, која хибридно се одржува во Подгорица, во организација на Црногорската паневропска унија.

Покана за брифинг со новинари

По повод менѓународниот ден за искоренување на сиромаштијата, , 17 октомври, ќе ги споделиме нашите резултати за тоа како Ковид-19 влијае врз сиромаштијата. Заинтересираните новинари за онлајн брифингот може да се пријават на events@financethink.mk