Благица Петрески дискутираше за актуелни економски теми во Топ тема

Темите опфатија општински финансии, парафискални давачки, тековни инфлациски притисоци и изгледи за раст. Учествуваше и г -дин Неби Хоџа од Стопанската комора на Северозападна Македонија. Домаќин беше Наташа Стојановска.

https://www.facebook.com/TVTelma/videos/1205365403319690

Finance Think на 8. Форум на граѓански организации за Западен Балкан

Finance Think учествува на 8. Форум на граѓански организации за Западен Балкан во организација на Европскиот економски и социјален комитет – EESC – European Economic and Social Committee.
📌 Форумот ги дискутира предизвиците во процесот на пристапување, пост-ковид економското закрепнување, регионалната економска интеграција, социјалниот дијалог и придонесот на граѓанските организации во овие процеси.

Дијагностиката на општинските пазари на труд пред локалните економски совети

Во соработка со канцеларијата на International Labour Organization изработивме дијагностика на пазарот на труд за девет општини во земјата. На денешната средба ги претставивме резултатите, кои се дел од акцијата за Зајакнување на социјалниот дијалог- РСМ. Презентацијата беше пред клучните чинители, вклучувајќи ги: локалните економски совети, претставници на Општините, Министерство за труд и социјална политика, центрите за вработување.

💰 Ги истражуваме потребите на жителите од населените места во Општина Крушево

💰 Креирањето на локалните буџети е во тек. Ги истражуваме потребите на жителите од населените места Бучин, Пресил, Св. Митрани и Норово за прашања во надлежност на Општината.
Теренското прибирање податоци е во склоп на проектот „Буџет за сите: Граѓански консултации за креирање буџет според локалните потреби“ во рамки на иницијативата #Weber2.0 од Институт за европска политика (ЕПИ)/European Policy Institute – EPI.

Обука за финансиска транспарентност, парафискални давачки и јавни набавки

🧑‍🏫 Финансиската транспарентност, парафискалните давачки и јавните набавки во општините беа теми на првата обука од програмата за јакнење на капацитетите на локалните чинители, испорачана од проф. Борче Треновски. Претставници од локалните администрации, организации и активисти учествуваа на оваа динамична и интерактивна онлајн сесија, преку која стекнаа нови знаења, но и дискутираа за постоечките проблеми на локално ниво.
 
Активноста ја реализира нашиот партнер AGORA, во рамки на проектот за финансиска транспарентност на општините, финансиран од Delegation of the European Union, Skopje, а имплементиран од Finance Think, Agora, Квантум Прима и ЛАГ Агро Лидер.

Раскажете ни ја вашата #шампионска приказна

Децата кои растат во скромни околности, а кои подоцна постигнуваат натпросечни успеси – како професионалци во бизнисот, спортот, науката, уметноста, медицината, новинарството итн. – се нарекуваат #шампиони.

Доколку вие сте шампиoн или познавате шампион и имате желба да ја споделите инспиративната #приказна во видео кое ќе го подготвиме за да го мотивираме општеството да поддржи шампиони, пополнете го следниот формулар: shorturl.at/lJKUW

Нашите препораки во Извештај на Стејт департментот

Finance Think веќе алармираше и даде сугестии за дел од констатациите на Стејт Департментот за инвестициската клима во Северна Македонија во рамките на Студија бр. 33: Потенцијалот на извозноориентираните компании да придонесат за економско закрепнување по Ковид-19 во Северна Македонија, со што би се надминале ограничувањата и искористиле потенцијалите на извозноориентираните компании во земјата.