Finance Think придонесе со поглавје во Зборник од ЕТФ

Нашата работа ја предвидува секторската и професионалната побарувачка на работна сила во следната деценија, во рамките на публикацијата за променливите вештини во светот што се менува.

До публикацијата може да се пристапи тука:

https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2021-02/changing_skills_for_a_changing_world_1.pdf

Успешно заврши третиот од серијата вебинари за #ДржавнаПомош

Темата на вебинарот беше „Поим за државна помош и усогласеност на македонското законодавство со EU Acquis“ со нашата Десанка Димитрова. Четвртиот вебинар следува следната седмица и апликацискиот формулар ќе ги објавиме утре.

Нашиот МК-МОД стана дел од колекцијата на вакви модели ширум светот

🎯 Колекцијата ја води и ажурира Центарот за микросимулација и анализа на политики од 🇬🇧 Обединетото Кралство.
MK-МОД е дел од 8️⃣ вакви модели на европското тло, од кои 1️⃣ ги интегрира сите 27 земји членки на ЕУ. Со тоа, Северна Македонија е една од 34 европски земји кои имаат развиен микросимулациски модел и единствената помеѓу земјите од Западниот Балкан.
https://www.microsimulation.ac.uk/euromod/models/mk-mod/

Finance Think се појави во Global Finance Magazine

Во анализа на странските инвестиции и извозот од реномираниот светски магазин Global Finance Magazine, нашата Благица Петрески зборува на проекциите од Finance Think и резултатите од неодамнешната студија за извозно-ориентираните компании по ковид-19.

https://www.gfmag.com/magazine/february-2021/north-macedonia-fresh-fdi?fbclid=IwAR1RPqUziYF6RsuRtdeVSWkvqNOKy5ABdScQwr6eupqkPm4GvkdlUz5w1Dg

Finance Think придонесе кон публикација на Аспен Институт

🦠 Како влијаеше КОВИД-19 врз економијата во земјава? Кои работници и сектори беа најмногу загрозени? Како пандемијата ќе влијае врз сиромаштијата? Што презеде владата и какви беа резултатите?
🎯 Finance Think придонесе кон публикацијата „Пандемијата на Ковид-19 во Западниот Балкан: Последици и пристапи на политиките“ од Aspen Institute Germany, која одговара на ова и на многу други прашања.
🔗 Преземете ја целата публикација 👉 https://bit.ly/3aUtM3N

Научен труд во меѓународно списание

Научниот труд на нашите Благица Петрески и Деспина Туманоска и членот на Советодавниот борд Хорхе Давалос, кој неодамна беше прифатен во меѓународното рецензирано списание Eastern European Economics (IF = .854) доби година и број 59(1), стр. 25-50.

Continue reading

Finance Think е дел од Aspen Berlin Policy Hub за тинк тенкови од Западниот Балкан

На 11 февруари 2021, Аспен организира дискусија на тркалезна маса на тема „Процесот на пристапување во ЕУ: Клуч за социо-економскиот развој на Западен Балкан?” на која ќе говори и нашата извршна директорка Благица Петрески. Кликнете за повеќе.

Continue reading