Finance Think, дел од глобалната коалиција за поинклузивна демократија

Finance Think станува дел од новата глобална иницијатива предводена од People Powered и финансирана од National Endowment for Democracy. Додека владините реформатори се’ повеќе обезбедуваат учество на јавноста во одлучувањето, маргинализираните групи премногу често се изоставени или исклучени. Ова го ограничува влијанието на демократските иновации. Програмата ќе ја направи партиципативната демократија поинклузивна за младите, жените и раселените лица (вклучувајќи бегалци, имигранти и внатрешно раселени лица).

Активностите на иницијативата, кои се протегаат до првиот квартал на 2024 година, ќе вклучуваат:

  • Работилници и состаноци меѓу организациите членки на People Powered кои имаат моќ за да ги идентификуваат најдобрите практики да ја направат демократијата партиципативна.
  • Креирање онлајн курсеви и ресурсни материјали за да им се помогне на организациите да ги имплементираат најдобрите практики.
  • Развој на мултимедијални приказни кои го оживуваат човечкото влијание на оваа работа, за да убедат повеќе влади и организации да го направат учеството поинклузивно.

Повеќе за проектот на следниот линк.

Работилници со општините за оптимизација на парафискалните давачки

📑 Продолжуваме со работилници за оптимизација на парафискалните давачки и воспоставување дијалог за креирање политики на локално ниво.
18 Општини се вклучени во процесот кон подигање на финансиската транспаретност со фокус на парафискалните давачки.

Работна посета на Црна Гора

Тимот на Finance Think е во работна посета на Црна Гора, 18-20 мај 2022. Регионализацијата на нашата работа не’ води на средби со драгите колеги од Institut Alternativa и од ISSP Институт за стратешки студии и прогнози од Подгорица.

Finance Think учествуваше на тркалезна маса за регионалното интегрирање

Нашиот Бојан Србиноски учествуваше на тркалезната маса „Од ЦЕФТА до единствениот пазар на ЕУ: Научени лекции од Вишеград-4 за Западен Балкан-6“, во организација на Crnogorska panevropska unija / Montenegrin Pan-European Union и @Robert Schuman Institute (Budapest).
Finance Think е партнер во проектот „Поддршка од Вишеград-4 за промоција на заедничкиот регионален пазар на Западниот Балкан-6: Еден пазар за постпандемиското закрепнување“, поддржан од International Visegrad Fund.