📣 Повик до жители на општина Крушево!

💡 Доколку сте дале предлог до општината што ќе го подобри квалитетот на живот во вашето населено место и притоа предлогот бил реализиран, споделете ја вашата приказна и добијте 3.000 денари.
📧 Повеќе информации и пријавување на https://forms.gle/V3JokSzsPs15xqa59

Finance Think на Годишната конференција на Обединетите Нации

Finance Think ја изработи 📖 Студијата за политиките 38: Пејсажот за финансирање на целите за одржлив развој, за Канцеларијата на резидентниот координатор на Обединетите Нации UN_MK.
Денес, студијата беше претставена на 📍 Годишната конференција на Обединетите Нации на тема „Кон поголема усолгасеност на јавното и приватното финансирање со одржливиот развој“.
🔗 Линк до студијата: bit.ly/3Ewy8Md