Благица Петрески со активности за вмрежување во Чикаго

Нашата Благица Петрески оствари средба со претставници на Chicago Council on Global Affairs, непрофитна организација посветена на зголемување на знаењето и ангажманот во глобалните работи, од Чикаго, САД.

Приемот беше проследен со настан за вмрежување на кој дискутираа американскиот амбасадор во Народна Република Кина, Николас Барнс и Феј Хартог Левин од Советот за главните прашања на односите денес и за нивните изгледи.

Finance Think на 9. состанок на Националната работна група за реформа на јавната администрација

🗃 Нашата Despina Tuman ги презентираше наодите од проектот „#Буџет за сите: Граѓански консултации за креирање буџет според локалните потреби“ на деветтиот состанок на Националната работна група за реформа на јавната администрација, во организација на Институт за европска политика (ЕПИ)/European Policy Institute – EPI, кој ја поддржа оваа акција во рамки на проектот WeBER 2.0.

Finance Think учествуваше во дијалогот за Програмата за економски реформи 2023-25

Finance Think учествуваше во дијалогот за Програмата за економски реформи 2023-25, организиран од Delegation of the European Union, Skopje.

Правиме континуиран придонес кон консултативниот процес во земјава, низ објективна, базирана на докази и податоци, анализа на тековните економски трендови и економските политики.

Средба за следење на резултатите за родово-одговорно планирање на локално ниво

За резултатите од нашиот проект „Родово-одговорно планирање на локално ниво: Случајот со Прилеп и Крушево“, разговаравме со драгите колеги од Reactor Research in Action/ Реактор истражување во акција, кои го поддржаа во улога на донатор, во рамки на нивната акција „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ“.

Finance Think на Форум на граѓански организации во Берлин

Во Берлин се одржа дводневниот Форум за #граѓански организации и #тинк тенкови 2022 на кој учествуваше нашата Деспина Туманоска.
На форумот, претставници на граѓанскиот сектор имаа можност да ги споделат своите препораки за #Берлинскиот процес пред релевантни носители на политиките.

Finance Think го поддржува процесот на подготовка на Националната развојна стратегија 2022-2042

Нашата Irena Nikolovska учествуваше на работилницата која денес се одржа во состав на подготовката на првата Национална развојна стратегија 2022-2042.
Finance Think го поддржува процесот на подготовка на овој клучен стратешки документ. Во првите фази од процесот, извршивме скенирање и оценка на капацитетите на носителите на овој процес, со цел идентификација на јазовите и план за нивно адресирање.
(Фотографиите преземени од Fatmir Bytyqi).

Со жителите на Прилеп и Крушево одржавме фокус група

🗣Со жителите на Прилеп и Крушево дискутираме за нивните потреби и приоритите за подобрување на квалитетот на живот на локалните жени и мажи, со цел креирање родово-одговорни политики и програми.
Активноста е дел од проектот „Родово-одговорно планирање на локално ниво: Случајот со Прилеп и Крушево“ поддржан од Reactor Research in Action/ Реактор истражување во акција и нивните партнери преку акцијата „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ“ финансирана од Европската Унија и Шведската агенција за меѓународен развој и соработка.

Finance Think учествува во изградбата на ресурси за градење капацитети за партиципативни практики

Finance Think, како членка на меѓународната мрежа People Powered, учествува во изградбата на ресурси за градење капацитети за партиципативни практики преку споделување на своите алатки и искуства од партиципативно буџетирање во земјата.
🔍 На денешната средба дискутиравме за претстојните активности за развој на ресурси и градење капацитети за инклузивни практики за маргинализирани лица.