Наш придонес кон публикација од Институтот Аспен

📣 Нашиот бриф „Дигитализација и испорака на јавни услуги“ е придонес кон публикацијата „Дигитализација и демократизација во #ЗападенБалкан“ од Aspen Institute Germany.
Оваа публикација обезбедува преглед на препораките развиени на конференцијата во Подгорица во декември 2023.
Прочитајте повеќе📖: rb.gy/kcnztb

Меморандум за соработка со Фискалниот совет

🤝 Денес сме горди да објавиме потпишување Меморандум за соработка со Фискалниот совет на Република Северна Македонија! 🇲🇰
Овој Совет, основан првпат во 2023 година, игра клучна улога во надгледувањето на #фискалната политика, обезбедувајќи отчетност и транспарентност во користењето на јавните финансии.
💰 Нашата #соработка ќе вклучува заеднички иницијативи во областите на фискалната анализа, одржливоста на јавниот долг, ефикасноста на јавното трошење, 📈 мониторингот на капиталните инвестиции и други слични области.

Економијата во време на избори – Благица Петрески зборуваше за Грчката национална телевизија ЕРТ

📢 На актуелни #економски теми за платите, цените и животниот стандард во време на избори и за економските #очекувања на граѓаните, нашата извршна директорка Blagica Beba Petreski зборуваше за грчката национална телевизија ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – Σύνορα.

Finance Think со почетни активности во Европскиот економски и социјален комитет

Продуктивен почеток на неделата во Брисел! 🇪🇺🌟 Почетни активности и придонес кон Европскиот економски и социјален комитет (EESC – European Economic and Social Committee). Нашата Извршна директорка Blagica Beba Petreski се сретна со соработниците и партнерите на Finance Think во институциите на Европската Унија во Брисел, Белгија, 22 април 2024.
🌍🚰🏡 Учествувајќи на состанокот на Европскиот економски и социјален комитет (ЕЕСК), предмет на дискусија беа критичните аспекти на достапноста и адекватноста на услугите сврзани со вода, санитација и хигиена (WASH) за економскиот развој и благосостојбата на домаќинствата. Се гордееме што ги поддржуваме политиките за одржлив развој и подобрување на животниот стандард.

Новата Студија за политиките 51 го испитува фискалниот простор во Западниот Балкан

⚠️ Колку нè чинеше #кризата со цените на храната и енергијата?
⚠️ Колку кризите го #ограничија фискалниот простор?
Нашата најнова 📖 Студија за политиките 5️⃣1️⃣ донесува преглед и анализа на фискалниот простор во земјите од Западниот Балкан низ последните кризи: пандемијата од Ковид-19 и кризата со цените на храната и енергијата.
📌 Умереното задолжување и делумно стабилните буџетски дефицити пред пандемијата овозможија владите од Западен Балкан да обезбедат голема буџетска #поддршка за справување со пандемиската криза во 2020 и 2021.
📌 Иако знаци на заздравување беа видливи во 2021, фискалниот простор дополнително се #влоши како резултат на гео-политичкиот конфликт помеѓу Русија и Украина.
📌 Резултатите покажуваат дека можноста за имплементација на фискални #пакети е значително одредена од создадениот фискален простор во некризни периоди.
📌 Неопходно е буџетските #резерви да се градат за време на некризни периоди, со цел да се обезбеди простор за интервенција кога е најпотребно.
📌 Во 2022, #субвенциите за електрична енергија за домаќинствата во Северна Македонија достигнаа 3.2% од БДП или 9.2% од јавните расходи.
📌 Наодите укажуваат на намалување на расходите за #здравство и #социјална заштита за сметка на зголемената буџетска поддршка за субвенции за електрична енергија.
📌 Наодите упатуваат на потреба од: 1️⃣. #намалување на субвенциите за електрична енергија до крајот на 2024, придружено со директни трансфери за најранливите домаќинства, што ќе овозможи фискален простор за повеќе и поквалитетни други јавни услуги, како и 2️⃣. #зголемени инвестиции во енергетскиот сектор, придружено со подобрена енергетска ефикасност на страна на потрошувачите.
Линк до целата студија: rb.gy/649l2e
Студијата е создадена со поддршка на SMART Balkans.

⚠️ Ја продолжуваме соработката со Економија и Бизнис, проминентен економски магазин

Во заедничка иницијатива, наодите од нашите #истражувања ќе бидат пренесени во магазинот во кондензирана форма со цел поголемо доближување на резултатите од истражувачката работа и нивната релевантност за политиките до пошироката читателска публика.

Повеќе на овој линк.

Успешно заврши панел дебатата за справувањето со повеќедимензионалната детска сиромаштија

🙋‍♀️🙋 Преку креирано знаење и дијалог со релевантните институции, ги приоритизиравме политики за справување со повеќедимензионалната детска сиромаштија во трите сектори: социјална заштита, здравство и образование.
✍️Мерењето на индикаторите за деца е од клучно значење за следење на ефективноста на мерките и политиките и навремена корекција.
🔗 Сиромаштијата на децата е повеќедимензионален проблем и е потребен повеќе секторски пристап.
Иницијативата е во партнерство со UNICEF MK
Повеќе фотографии на линкот: https://shorturl.at/rxyHW