📖 Нашиот најнов Бриф 67 – кој најмногу искористи од владините антикризни мерки?

Денес одбележуваме две години од нападот врз #Украина – датумот со кој се поврзува почетокот на кризата со цените на 🍞 храната и 🔌 енергијата.
📖 По тој повод, нашиот најнов Бриф за политиките 6️⃣7️⃣ испитува кој најмногу искористи од владините пакети антикризни мерки.
📍 Мерките спасиле значаен #удел од доходот на домаќинствата, посебно на #посиромашните домаќинства и посебно мерките од #последниот пакет кои се во сила во текот на оваа 2024 година.
📍 Меѓутоа, со тоа што значаен контингент од мерките беа #нетаргетирани, особено од #првиот пакет, тие доделиле/спасиле поголем #износ на доход кај побогатите домаќинства.
📍 Иако таргетираноста на мерките од третиот пакет е најголема од сите три пакетa, сепак најмалку две од мерките носат ризик од зголемено буџетско оптоварување. Особено, поддршката за #пензионерите останува со релативно широко таргетирање и наликува на #предизборна мерка.
Анализата е поддржана од SMART Balkans.

Finance Think стана дел од Европскиот економски и социјален комитет, ЕЕСК

Finance Think стана дел од Европскиот економски и социјален комитет, ЕЕСК (EESC – European Economic and Social Committee)
📣 Во четвртокот, ЕЕСК официјално ја започна својата иницијатива за вклучување на претставниците на #граѓанското општество од земјите кандидати за членство во ЕУ.
🎖 Finance Think e дел од 5️⃣ избрани претставници на граѓанското општество од Северна Македонија, покрај претставниците на работодавачите и работниците (синдикатите).
Како претставници на граѓанското општество од земјите-кандидати, ќе придонесеме во процесот на изготвување избрани #мислења на ЕЕСК и ќе учествуваме во релевантните #студиски групи, на состаноците на секциите и во избрани #пленарни сесии на ЕЕСК.

Наоди од наша #студија на конференција во Приштина

🗣️ Наодите од нашата #студија за нерегистрираните микровршители на економска дејност ги споделивме на конференцијата “Обликување на идната агенда за намалување на #административниот товар во Западен Балкан”, која се одржа во Приштина, Република Косово, 7-8 февруари 2024.
🟡 Европската унија и #германската влада, ОЕЦД/СИГМА и GIZ Kosovo вложуваат во дијалогот за различните фази на реформа за испорака на услуги, со цел да се намалат административните оптоварувања и да се обезбеди висококвалитетни и лесно достапни услуги за бизнисите и граѓаните во #ЗападенБалкан.
Фотокредит: GIZ Kosovo

Во интервју за МРТВ, Благица Петрески зборува на актуелни економски теми.

⚠️ Вториот домашен ризик за инфлацијата е каков #притисок ќе претставуваат општиот пораст на платите и пензиите врз цените. Усогласувањето со трошоците на животот е во ред, тоа само ја зачувува реалната куповна моќ на примателите, но секое зголемување над тоа е ризик во инфлаторно окружување. Легитимно е тоа што го бараат синдикатите дека платите треба значајно да пораснат, и јас со тоа се #согласувам, но на долг рок повеќе плата доаѓа со повеќе #работа и со поголеми #вештини, односно сето тоа ја дефинира #продуктивноста на трудот. Ние патиме од хронично ниска продуктивност на трудот и тоа е главна детерминанта на растот на платите. Да немаме дилема дека секој раст на платите кој го надминува растот на продуктивноста, на долг рок ќе влијае само врз #цените, па со тоа во реални големини животниот стандард и нема да се подобри.

 

Повеќе: https://www.youtube.com/watch?v=G2coqh0KeeY

Две рангирања со независна оценка за нашата работа

⚠ На крајот од 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣, поглед врз две #меѓународни рангирања со независна оценка на нашата работа.
1️⃣ Според Вебометрикс, Finance Think е четврторангиран #истражувачки центар во Северна Македонија, единствениот #економски истражувачки центар на ова рангирање, по Македонската академија на науките и уметностите, Институтот за земјотресно инженерство при УКИМ и Институтот за општествени и хуманистички науки Скопје ⏩ bit.ly/3TyVlaV
2️⃣ Според ИДЕАС/Репек при Федералната банка од Ст. Луис – САД, Finance Think е треторангирана институција во групата ‘економски #факултети и #институти’, по Економскиот факултет при УКИМ и Факултетот за бизнис економија при УАКС ⏩ bit.ly/3RKs1N0
#ЕкономскоИстражување #рангирање #FinanceThink

Прегледна студија претставена на конф. од Институтот Аспен Германија

🗣️ Продуктивни дискусии на конференцијата “Дигитализација и демократија”, која во организација на Aspen Institute Germany се одржа во Подгорица, Црна Гора, 10-13 декември 2023, со учесници од Западниот Балкан, Германија и други земји од ЕУ.
🖥️ Нашата Марија Башеска се осврна на тоа како технологијата и дигитализацијата може да се клучни за #економскиот развој, со научени лекции од нашата работа во доменот на #парафискалните давачки. Придонесот на Марија се базира на прегледна студија која Finance Think ја подготви на покана на Институтот Аспен.

Управување со кусоците од работна сила – Конференција во Будимпешта

📖 Нашата неодамнешна #студија за јазовите во занимањата и во платите на Западниот Балкан придонесе кон дискусијата на регионалната конференција “Управување со #кусоците од работна сила во Западниот Балкан”, која се одржува во Будимпешта, Република Унгарија, 12 декември 2023, под покровителство на International Labour Organization.
🗣️ Нашата Blagica Beba Petreski говореше на панелот “Разглобување на кусоците од работна сила – академска перспектива”.
👥 На конференцијата, покрај академската перспектива, застапени се и перспективите на работодавачите и синдикатите од сите земји од Западниот Балкан.

📖 Нашата најнова студија на завршен настан во Тирана

📣 Нашата Извршна директорка, Благица Петрески, ги презентираше најновите наоди од #студијата за непријавената работа, произведена заедно со International Labour Organization / ESAP 2, на завршниот настан „Иновација, учење, акција: Одговори за формализација и подобри работни услови“, во Тирана, Република Албанија, 5-6 декември 2023.

📖 Студијата за политиките бр. 4️⃣9️⃣: „Неформално вработување и непријавена работа во секторот ‘хотели, ресторани и угостителство’: Сознанија од Северна Македонија“, ќе биде објавена наскоро!