Општата цел на проектот е двојна: прво, да се подобри капацитетот на граѓанското општество и медиумите да придонесат за економскиот дијалог во земјата, врз основа на докази, овозможувајќи повеќе партиципативно и транспарентно креирање на политиките, со силен фокус врз фискалните политики; и второ, да се зголеми свеста на јавноста за процесот на трошењето на јавните пари.

 

Поддржано од Британската амбасада во Скопје

Времетраење: Август 2015 – Март 2016

 

FISCAST-NET

 

Recommended Posts