Целта на овој проект е да се подигне свеста за родовата дискриминација во платтите во Македонија.

Проектот се базира на тековен проект и се состои од два столба: i) пресметување на родовиот јаз во платите во Македонија, откако ќе се земат предвид карактеристиките на работниците и селективната пристрасност; и ii) градење на EdPlaKo-МК веб алатката која им овозможува на поединците да ги тестираат своите родово-неутрални плати, а на компаниите да ги тестираат своите платни систем против родова дискриминација. Основната цел на овој проект се состои од визуелизација на родовиот јаз во платите во Македонија, која ќе биде додадена на сајтот EdPlaKo-МК, како и преку два флаери, така како што ќе понуди дополнителни информации за родовиот јаз во платите на ниво на сектор, занимање, возраст, искуство и образование, и понатаму ќе го промовира EdPlaKo-МК.

 

Траење: 7 месеца (2015)

Донатор: TTF Open Society Foundations

 

***

Веб алатка ЕдПлаКо-МК

Флаер 1 – Денот на жената, галерија

Експертско мислење во „Лице в Лице“

Флаер 2 – Дисеминација преку месечникот „Економија и Бизнис“

 

***

Видео – Родовиот јаз во платите во Македонија низ перспективата на 5 жени

 

Recommended Posts