Овој проект има намера да иницира платформа за политиките која се занимава со прашањата на социјалната држава за зајакнување на кохезијата, стабилноста и растот во Западен Балкан и неговите одржливи европски перспективи.

Специфичната цел е да се поддржи ефикасно регионално застапување за прашања од суштинска важност за областа на социјалната држава, преку долгорочна регионална соработка и учење од искуството на ЕУ, како предуслови за инклузивно креирање политики базирани на докази.

 

Времетраење: Јануари-Декември 2018 година

Донатор: Европски фонд за Балканот

Партнери во проектот: Центар за социјална политика – Белград, Центар за економско-социјална анализа – Тирана

 

Recommended Posts