Проектот се фокусира на споделување искуства, пренесување знаење и препораки за понатамошна регионална економска интеграција преку развој на Заедничкиот регионален пазар на ЗБ6, користејќи искуства од поранешната ЦЕФТА и В4 по интеграцијата во единствениот пазар на ЕУ.

Донатор: Меѓународен Вишеградски фонд

Лидер: Црногорската паневропска унија

Времетраење: 1 октомври 2021 – 30 септември 2022

Recommended Posts