Главната цел на овој проект е понатамошно да го зајакне организацискиот капацитет на Институтот за економски истражувања и политики “Finance Think” во поддршката на носителите на економските политики да испорачаат кредивилни политики базирани на истражувачки наоди, како и да ја поттикне дебатата во општеството за економските процеси и реформи.

 

Донатор: Think Tank Fund (Open Society Foundations)

Времетраење: 2 години (2016-2018)

 

Recommended Posts