Главната цел на проектот е да се придонесе за подобрување на активните политики на пазарот на труд и за зголемување на вработеноста во Албанија, Босна и Херцеговина и Македонија.

Поконкретни цели на застапувањето за политиките се: (а) да се идентификуваат правни, финансиски, и практични слабости во политиките за вработување, што резултира со слаба ефикасност и ниска ефективност; (б) да го осознае и продлабочи знаењето за клучните чинители во областа; (в) да ги поттикне чинителите да донесуваат информирани одлуки со обезбедување релевантни анализи и остварливи препораки за политиките во оваа област; и (г) да го постави прашањето за активните политики на агендите на релевантните носители на одлуки во овие три земји.

 

Донатор: European Fund for the Balkans

ПартнериAnalitika – Center for Social Research (Босна и Херцеговина); Agenda Institute (Албанија)

Времетраење: Јануари – Август 2016

 

***

Тркалезна маса, Скопје, 20 октомври 2016 – Аgenda – Gallery – Пораки 1 2 3 4

Бриф за политиките – Мемо за политиките – Сутдија за политиките

 

Recommended Posts