Целта на проектот е да изврши оценка на потребите од социјални услуги во сите 80 општини на територијата на Северна Македонија.

 

Клиент: Министерство за труд и социјална политика (Проект за подобрување на социјалните услуги)

Времетраење: Август – Ноември 2019

 

Recommended Posts