Квартален монитор

Макроекономскиот монитор се објавува квартално и ја набљудува македонската економија преку бројки.

Изданијата се достапни овде:

2020

Q4-2020

Q3-2020

Q2-2020

Q1-2020

2019

Q4-2019

Q3-2019

Q2-2019

Q1-2019

2018

Q4-2018

Q3-2018

Q2-2018

Q1-2018

2017

Q4-2017

Q3-2017

Q2-2017

Q1-2017

2016

Q4-2016

Q3-2016

Q2-2016

Q1-2016

2015

Q4-2015

Q3-2015

Q2-2015

Q1-2015

2014

Q4-2014

Q3-2014

Q2-2014

Q1-2014

2013

Q4-2013

Q3-2013

Q2-2013

Q1-2013

2012

Q4-2012

Q3-2012

Q2-2012

Q1-2012

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress